Oferta

Opinie prawne | Doradztwo prawne | Analizy i diagnozy | Legislacja

OFERTA

Specjalistyczne usługi prawne i doradcze

W ramach CEAP sporządzamy opinie i ekspertyzy, zapewniamy wsparcie prawne oraz doradzamy w procesie legislacyjnym. Ofertę kierujemy do kancelarii prawnych i doradczych, sektora przedsiębiorstw, instytucji publicznych, administracji rządowej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

OBSZARY DORADZTWA

ZAKRES WSPARCIA PRAWNEGO

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY
Prawo budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona konserwatorska, Oddziaływanie inwestycji na środowisko


NIERUCHOMOŚCI
Gospodarka nieruchomościami, Reprywatyzacja, Wywłaszczenia, Grunty rolne i leśne


PRAWO GOSPODARCZE
Ochrona środowiska, Gospodarka odpadami, Energetyka, OZE


PRAWO MORSKIE
Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich, Proces inwestycyjny na morzu, Porty i przystanie


PRAWO KONSTYTUCYJNE
Skarga konstytucyjna, Zasady konstytucyjne, Interpretacja przepisów prawa, Problematyka: obowiązywania, stosowania, przestrzegania i egzekwowania prawa


PRAWO ADMINISTRACYJNE
Prawo administracyjne materialne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie sądowoadministracyjne, Kary administracyjne


IP & IT
Prawo nowych technologii, Prawo w IT, Własność intelektualna, Znaki towarowe, Wzory przemysłowe


PRAWO KARNE
Prawo karne materialne, Postępowanie karne, Prawo karne skarbowe


LEGISLACJA
Doradztwo w procesie legislacyjnym, Merytoryczne wsparcie lobbingu


ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Samorząd terytorialny, Administracja rządowa, Służby, straże i inspekcje


Więcej o CEAP

SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ

Krok po kroku

1. KONTAKT

Napisz do nas lub zadzwoń i wstępnie przedstaw przedmiot zlecenia. Istnieje także możliwość umówienia spotkania lub spotkania on-line.

2. DIAGNOZA

Dokonujemy wstępnej analizy sprawy, pozwalającej na dookreślenie przedmiotu zlecenia, sformułowania pytania prawnego.

3. EKSPERT

Przedstawienie biogramów specjalistów, profesorów którzy sporządzą opinię prawną. Wybór profesora, który sporządzi opinię prawną.

4. WYCENA

Wycena realizacji zlecenia uwzględniająca złożoność problemu prawnego, termin realizacji oraz wybór konkretnego profesora lub zespołu specjalistów.

5. UMOWA

Dookreślenie warunków realizacji zlecenia, zawarcie z Klientem umowy.

6. REALIZACJA

W zależności od złożoności problemu prawnego oraz dostępności naszych ekspertów, termin realizacji mieści się w przedziale 10-30 dni roboczych.

7.PRZEKAZANIE

Klient otrzymuję opinie w wersji elektronicznej oraz papierowej, standardowo w trzech egzemplarzach wydrukowanych i podpisanych przez autora opinii.

8. ROZLICZENIE

Rozliczenie zlecenia w oparciu o wystawioną fakturę VAT.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

TERMIN
Ile potrwa realizacja zlecenia?

W zależności od złożoności problemu prawnego oraz dostępności naszych ekspertów standardowy czas realizacji zlecenia mieści się w przedziale 7-30 dni roboczych. W sytuacjach nadzwyczajnych możemy sporządzić ekspertyzę w krótszym terminie, poza kolejnością.

KOSZT
Ile kosztuje ekspertyza prawna?

Koszt sporządzenia ekspertyzy prawnej mieści się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny. Po zaakceptowaniu oferty, niezwłocznie przystępujmy do realizacji zlecenia.

EKSPERT
Czy mogę wybrać specjalistę?

Realizację zlecenia poprzedza proces wyboru odpowiedniego eksperta. Po wstępnym zapoznaniu się z problemem, Klient otrzymuje wycenę usługi oraz propozycję konkretnych specjalistów (profesorów lub doktorów habilitowanych nauk prawnych) wraz z krótkimi notkami biograficznymi, pomagającymi dokonać optymalnego wyboru.

KLIENCI
Czy obsługujemy osoby fizyczne?

Nie świadczymy usług prawnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Swoją działalność koncentrujemy na obsłudze przedsiębiorców i instytucji. Rozliczenie zlecenia każdorazowo opiera się o fakturę VAT.

ZASIĘG
Na jakim obszarze świadczymy usługi?

Działamy na terenie całej Polski. Ze względu na wygodę naszych Klientów i czas wykonania usługi, zapewniamy możliwość realizacji zlecenia za pośrednictwem internetu: spotkanie on-line, przekazanie dokumentacji, dostarczenie do Klienta ekspertyzy w wersji elektronicznej lub wersji papierowej za pośrednictwem kuriera.

SPOTKANIE
Czy istnieje możliwość spotkania?

Na życzenie Klienta istnieje możliwość spotkania z członkiem zespołu lub / oraz ekspertem realizującym zlecenie. W sytuacjach szczególnie skomplikowanych, bądź też wymagających wyjątkowej dyskrecji rekomendujemy osobistą konsultację, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Potrzebujesz wsparcia prawnego?

Napisz do nas lub zadzwoń. Dokonamy wstępnej analizy sprawy, zaproponujemy warunki realizacji zlecenia oraz wycenimy usługę.


kontakt@ceap.pl +48 730 801 413