Oferta

Profesorskie Opinie Prawne
Doradztwo Prawne
Doradztwo Regulacyjne

Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Szczecin, Lublin, Katowice, Białystok, Bydgoszcz, Rzeszów, Toruń, Gdynia, Olsztyn

OBSZARY DORADZTWA

POZNAJ NASZĄ SPECJALIZACJĘ

Inwestycje budowlane

 • Prawo budowlane

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 • Ochrona konserwatorska

 • Oddziaływanie inwestycji na środowisko


Nieruchomości

 • Gospodarka nieruchomościami

 • Reprywatyzacja

 • Wywłaszczenia

 • Grunty rolne i leśne


Prawo gospodarcze

 • Ochrona środowiska

 • Gospodarka odpadami

 • Prawo energetyczne

 • OZE


Prawo administracyjne

 • Prawo administracyjne materialne

 • Postępowanie adminsitracyjne

 • Postępowanie sądowoadministracyjne

 • Kary administracyjne


Prawo morskie

 • Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich

 • Proces inwestycyjny na morzu

 • Prawo portów i przystani

 • Sprawy we właściwości urzędów morskich


Prawo karne

 • Prawo karne materialne

 • Postępowanie karne

 • Prawo karne skarbowe

 • Przestępstwa urzędnicze


Prawo konstytucyjne

 • Skarga konstytucyjna

 • Zasady konstytucyjne

 • System prawa

 • Zgodność przepisów z aktami wyższego rzędu


Administracja publiczna

 • Ustrój administracji

 • Administracja rządowa

 • Samorząd terytorialny

 • Służby, straże i inspekcje


Legislacja

 • Doradztwo regulacyjne

 • Doradztwo w procesie legislacyjnym

 • Merytoryczne wsparcie lobbingu


Potrzebujesz wsparcia prawnego?

Napisz lub zadzwoń. Dokonamy wstępnej analizy sprawy, zaproponujemy warunki realizacji zlecenia oraz wycenimy usługę.


kontakt@ceap.pl +48 730 801 413