CENTRUM EKSPERTYZ I ANALIZ PRAWNYCH

Merytoryczne wsparcie podmiotów wykonujących profesjonalne usługi w obszarze prawa

Opinie i ekspertyzy prawne

Sporządzane przez profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych

Legislacja

Doradztwo w procesie legislacyjnym oraz wsparcie w zakresie prawnych aspektów lobbingu

Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych

Centrum oferuje specjalistyczne usługi prawne. W ramach CEAP sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne oraz zapewniamy profesjonalne wsparcie doradzając w procesie legislacyjnym. Swoje usługi kierujemy do przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących profesjonalne usługi w zakresie prawa: kancelarii prawnych i firm doradczych.

Nasz zespół składa się wybitnych prawników praktyków oraz naukowców wywodzących się z wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Opinie i ekspertyzy prawne sporządzane są osobiście przez profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych - specjalistów w swoich dziedzinach.

Poznaj nas:
CEAP

OBRSZARY DZIAŁALNOŚCI

CEAP zapewnia eksperckie wsparcie we wszystkich dziedzinach prawa
Prawo administracyjne
Postępowanie administracyjne
Prawo gospodarcze
Prawo budowlane
Prawo ochrony zabytków
Prawo ochrony środowiska
Postępowanie sądowoadministracyjne
Ochrona danych osobowych
Prawo wodne
 
Prawo cywilne
Postępowanie cywilne
Prawo handlowe
Prawo pracy
Prawo finansowe
Prawo spółek kapitałowych
Prawo ochrony konkurencji
Gospodarka nieruchomościami
Prawo energetyczne
 
Prawo karne
Postępowanie karne
Prawa człowieka
Prawo podatkowe
Teoria prawa
Historia prawa
Prawo zamówień publicznych
Zagospodarowanie przestrzenne
Prawo telekomunikacyjne
 
Prawo konstytucyjne
Prawo międzynarodowe
Prawo Unii Europejskiej
Prawo morskie
Prawo autorskie
Prawo nowych technologii
Prawo rolne i leśne
Prawo kosmiczne
Prawo transportowe
 

Eksperci CEAP

Niekwestionowane autorytety w swoich dziedzinach

Trzon naszego zespołu stanowią profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych . Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej oraz praktyce zawodowej. Dzięki pracy zespołowej, przygotowując opracowania o charakterze interdyscyplinarnym, często wykraczające poza jedną gałąź prawa, rozwiązują złożone problemy prawne naszych Klientów.

NASZA MISJA

Merytoryczne wsparcie podmiotów świadczących profesjonalne usługi w zakresie prawa

Skomplikowany system prawny oraz złożone problemy z jakimi na co dzień muszą mierzyć się przedsiębiorcy, urzędnicy a przede wszystkim podmioty świadczące usługi prawne, powodują że nieodzowna staje się wiedza specjalistyczna. Powyższe uwarunkowania sprawiają, że rynek profesjonalnych usług prawnych przestał być miejscem dla „prawników od wszystkiego”. Coraz bardziej zyskuje na znaczeniu wąska specjalizacja, bogate doświadczenie praktyczne oraz zaplecze eksperckie. Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych powstało w odpowiedzi na powyższe wyzwania.


CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZYH USŁUG

Masz pytania, chcesz uzyskać wycenę, poznać szczegółową ofertę?

KONTAKT@CEAP.PL

NAPISZ DO NAS