CENTRUM EKSPERTYZ I ANALIZ PRAWNYCH

Opinie i ekspertyzy sporządzane przez profesorów prawa

Wsparcie prawne

Oferta kierowana do przedsiębiorstw, kancelarii prawnych i doradczych

CENTRUM EKSPERTYZ I ANALIZ PRAWNYCH

Profesorskie opinie i ekspertyzy, wsparcie prawne oraz doradztwo w procesie legislacyjnym. Swoją ofertę kierujemy do kancelarii prawnych i doradczych, sektora przedsiębiorstw, instytucji publicznych, administracji rządowej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Zespół ekspertów CEAP składa się z doświadczonych naukowców, wywodzących się z wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Opinie i ekspertyzy prawne sporządzane są osobiście przez profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, specjalistów w swoich dziedzinach.

OBSZARY DORADZTWA

ZAKRES WSPARCIA PRAWNEGO

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY
Prawo budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona konserwatorska, Oddziaływanie inwestycji na środowisko


NIERUCHOMOŚCI
Gospodarka nieruchomościami, Reprywatyzacja, Wywłaszczenia, Grunty rolne i leśne


PRAWO GOSPODARCZE
Ochrona środowiska, Gospodarka odpadami, Energetyka, OZE


PRAWO MORSKIE
Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich, Proces inwestycyjny na morzu, Porty i przystanie


PRAWO KONSTYTUCYJNE
Skarga konstytucyjna, Zasady konstytucyjne, Interpretacja przepisów prawa, Problematyka: obowiązywania, stosowania, przestrzegania i egzekwowania prawa


PRAWO ADMINISTRACYJNE
Prawo administracyjne materialne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie sądowoadministracyjne, Kary administracyjne


IP & IT
Prawo nowych technologii, Prawo w IT, Własność intelektualna, Znaki towarowe, Wzory przemysłowe


PRAWO KARNE
Prawo karne materialne, Postępowanie karne, Prawo karne skarbowe


LEGISLACJA
Doradztwo w procesie legislacyjnym, Merytoryczne wsparcie lobbingu


ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Samorząd terytorialny, Administracja rządowa, Służby, straże i inspekcje


Więcej o CEAP

SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ

Krok po kroku

1. KONTAKT

Napisz do nas lub zadzwoń i wstępnie przedstaw przedmiot zlecenia. Istnieje także możliwość umówienia spotkania lub spotkania on-line.

2. DIAGNOZA

Dokonujemy wstępnej analizy sprawy, pozwalającej na dookreślenie przedmiotu zlecenia, sformułowania pytania prawnego.

3. EKSPERT

Przedstawienie biogramów specjalistów, profesorów którzy sporządzą opinię prawną. Wybór profesora, który sporządzi opinię prawną.

4. WYCENA

Wycena realizacji zlecenia uwzględniająca złożoność problemu prawnego, termin realizacji oraz wybór konkretnego profesora lub zespołu specjalistów.

5. UMOWA

Dookreślenie warunków realizacji zlecenia, zawarcie z Klientem umowy.

6. REALIZACJA

W zależności od złożoności problemu prawnego oraz dostępności naszych ekspertów, termin realizacji mieści się w przedziale 10-30 dni roboczych.

7.PRZEKAZANIE

Klient otrzymuję opinie w wersji elektronicznej oraz papierowej, standardowo w trzech egzemplarzach wydrukowanych i podpisanych przez autora opinii.

8. ROZLICZENIE

Rozliczenie zlecenia w oparciu o wystawioną fakturę VAT.

Dowiedz się więcej


Zamówienie opinii prawnej

Dokonamy wstępnej analizy sprawy, zaproponujemy warunki realizacji zlecenia oraz wycenimy usługę.


Napisz do nas lub zadzwoń.

kontakt@ceap.pl +48 730 801 413