CENTRUM EKSPERTYZ I ANALIZ PRAWNYCH

Opinie i ekspertyzy sporządzane przez profesorów prawa

Specjalistyczne Usługi Prawne

Oferta kierowana do przedsiębiorstw, kancelarii prawnych i doradczych oraz instytucji publicznych

CENTRUM EKSPERTYZ I ANALIZ PRAWNYCH

OŚRODEK OFERUJĄCY SPECJALISTYCZNE USŁUGI PRAWNE

Dokonujemy interpretacji przepisów prawa. Sporządzamy opinie i ekspertyzy, zapewniamy wsparcie prawne oraz doradztwo w procesie legislacyjnym. Zajmujemy się problematyką: obowiązywania, stosowania, przestrzegania i egzekwowania prawa. Usługi świadczymy na rzecz kancelarii prawnych i doradczych, sektora przedsiębiorstw, instytucji publicznych, administracji rządowej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Zespół ekspertów CEAP składa się z doświadczonych naukowców, wywodzących się z wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Opinie i ekspertyzy prawne sporządzane są osobiście przez profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, specjalistów w swoich dziedzinach.

OBSZARY DORADZTWA

POZNAJ NASZĄ SPECJALIZACJĘ

Inwestycje budowlane

 • Prawo budowlane

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 • Ochrona konserwatorska

 • Oddziaływanie inwestycji na środowisko


Nieruchomości

 • Gospodarka nieruchomościami

 • Reprywatyzacja

 • Wywłaszczenia

 • Grunty rolne i leśne


Prawo gospodarcze

 • Ochrona środowiska

 • Gospodarka odpadami

 • Prawo energetyczne

 • OZE


Prawo administracyjne

 • Prawo administracyjne materialne

 • Postępowanie adminsitracyjne

 • Postępowanie sądowoadministracyjne

 • Kary administracyjne


Prawo morskie

 • Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich

 • Proces inwestycyjny na morzu

 • Prawo portów i przystani

 • Sprawy we właściwości urzędów morskich


Prawo karne

 • Prawo karne materialne

 • Postępowanie karne

 • Prawo karne skarbowe

 • Przestępstwa urzędnicze


Prawo konstytucyjne

 • Skarga konstytucyjna

 • Zasady konstytucyjne

 • System prawa

 • Zgodność przepisów z aktami wyższego rzędu


Administracja publiczna

 • Ustrój administracji

 • Administracja rządowa

 • Samorząd terytorialny

 • Służby, straże i inspekcje


Legislacja

 • Doradztwo regulacyjne

 • Doradztwo w procesie legislacyjnym

 • Merytoryczne wsparcie lobbingu


Dowiedz się więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Udzielimy wszelkich informacji oraz prześlemy ofertę.


Napisz lub zadzwoń

kontakt@ceap.pl +48 730 801 413