Proces Legislacyjny

Proces Legislacyjny


W ramach prac zespołu legislacyjnego przeprowadzamy monitoring legislacyjny oraz sporządzamy raporty wpływu zmian prawa na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub instytucji. Przygotowujemy zarówno propozycje zmian konkretnych przepisów, jak i kompleksowe projekty aktów normatywnych wraz z uzasadnieniem.Sporządzając analizy i opracowania prawne, zapewniamy merytoryczne wsparcie podmiotom zajmującym się lobbingiem.

Doradztwo w zakresie procesu legislacyjnego:

  • Przygotowanie projektów aktów normatywnych wraz z uzasadnieniem

  • Opiniowanie proponowanych zmian w przepisach prawa

  • Analiza stanu prawnego

  • Monitoring legislacyjny

  • Sporządzenie raportu oddziaływania zmian w przepisach na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

  • Merytoryczne wsparcie działalności lobbingowej

Image

Wsparcie w zakresie legislacji?

Dokonamy wstępnej analizy sprawy, zaproponujemy warunki realizacji zlecenia oraz wycenimy usługę.


Napisz do nas lub zadzwoń.

kontakt@ceap.pl +48 730 801 413