CEAP

Merytoryczne wsparcie dla biznesu, kancelarii prawnych i instytucji publicznych

CENTRUM EKSPERTYZ I ANALIZ PRAWNYCH

Rynek profesjonalnych usług prawnych przestał być miejscem dla „prawników od wszystkiego”. Coraz bardziej zyskują na znaczeniu: specjalizacja, bogate doświadczenie praktyczne oraz zaplecze eksperckie. Nasz ośrodek oferujący specjalistyczne usługi prawne powstał w odpowiedzi na powyższe wyzwania. Przyjęty przez nas model funkcjonowania, oparty o współpracę z licznymi przedstawicielami środowiska akademickiego oraz kancelariami prawnymi wyspecjalizowanymi w swoich dziedzinach - pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie merytorycznym.

Czym się zajmujemy?

 • Opinie prawne

 • Ekspertyzy prawne

 • Analizy i diagnozy prawne

 • Doradztwo w procesie legislacyjnym

 • Doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorstw

 • Merytoryczne wsparcie kancelarii prawnych

Do kogo kierujemy usługi?

 • Kancelarie prawne

 • Biura doradcze

 • Przedsiębiorstwa

 • Inwestorzy

 • Instytucje publiczne

 • Jednostki samorządu terytorialnego

Co nas wyróżnia?

 • EKSPERCI
  Doświadczony zespół złożony z profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, autorytetów w swoich dziedzinach.

 • OFEROWANE USŁUGI
  Nasza oferta wykracza poza klasycznie rozumianą obsługę prawną. Stanowimy uzupełnienie i merytoryczne zaplecze dla podmiotów świadczących usługi prawne.

 • WSPÓŁPRACA
  Model funkcjonowania oparty o współpracę z zespołem kancelarii lub działem prawnym przedsiębiorstwa. Dzięki zaangażowaniu do projektu zespołu ekspertów, wspólnie osiągamy przewagę na rynku usług prawniczych.

Do czego wykorzystam opinię prawną?

 • Wykładnia przepisów

 • Ocena ryzyka

 • Wsparcie pisma procesowego

 • Uzasadnienie decyzji zarządczej

 • Opracowanie strategii procesowej

 • Wskazanie optymalnych rozwiązań prawnychMICHAŁ BĄKOWSKI

Koordynator CEAP, Właściciel Bąkowski Legal Solutions

Kieruje pracami zespołu Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych oraz świadczy pomoc prawną w ramach Bąkowski Legal Solutions.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako: urzędnik państwowy, dyrektor zarządzający i wspólnik w kancelarii prawnej oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnił funkcję wicewojewody pomorskiego.

W swojej praktyce zajmuje się procedurami administracyjnymi oraz prawem administracyjnym. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych orazdoradza zarządom spółek.

Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą:EKSPERCI CEAP

Niekwestionowane autorytety prawnicze

Fundament zespołu stanowią profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych, wywodzący się z wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej oraz praktyce zawodowej.

Opinie i ekspertyzy prawne sporządzane są osobiście przez profesorów - specjalistów w swoich dziedzinach. Eksperci CEAP mogą także wspierać kancelarie prawne jako doradcy of counsel.

DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU

Eksperci:

29

Opinie prawne:

316

Publikacje:

2041


OFEROWANE USŁUGI

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

TERMIN
Ile potrwa sporządzenie opinii prawnej?

W zależności od złożoności problemu prawnego oraz dostępności naszych ekspertów standardowy czas realizacji zlecenia mieści się w przedziale 7-30 dni roboczych. W sytuacjach nadzwyczajnych możemy sporządzić opinię w krótszym terminie, poza kolejnością.

KOSZT
Ile kosztuje ekspertyza prawna?

Koszt sporządzenia ekspertyzy prawnej mieści się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny. Po zaakceptowaniu oferty, niezwłocznie przystępujmy do realizacji zlecenia. Rozliczenie zlecenia opiera się o fakturę VAT.

EKSPERT
Czy mogę wybrać specjalistę?

Realizację zlecenia poprzedza proces wyboru odpowiedniego eksperta. Po wstępnym zapoznaniu się z problemem, Klient otrzymuje wycenę usługi oraz propozycję konkretnych specjalistów (profesorów lub doktorów habilitowanych nauk prawnych) wraz z krótkimi notkami biograficznymi, pomagającymi dokonać optymalnego wyboru.

KLIENCI
Czy obsługujemy osoby fizyczne?

Nie świadczymy usług prawnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Swoją działalność koncentrujemy na obsłudze przedsiębiorców i instytucji.

ZASIĘG
Na jakim obszarze świadczymy usługi?

Działamy na terenie całej Polski. Ze względu na wygodę naszych Klientów i czas wykonania usługi, zapewniamy możliwość realizacji zlecenia za pośrednictwem internetu: spotkanie on-line, przekazanie dokumentacji, dostarczenie do Klienta ekspertyzy w wersji elektronicznej lub wersji papierowej za pośrednictwem kuriera.

SPOTKANIE
Czy istnieje możliwość spotkania?

Na życzenie Klienta istnieje możliwość spotkania z członkiem zespołu lub / oraz ekspertem realizującym zlecenie. W sytuacjach szczególnie skomplikowanych, bądź też wymagających wyjątkowej dyskrecji rekomendujemy osobistą konsultację, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Wycena i zamówienie opinii prawnej

Dokonamy wstępnej analizy sprawy, zaproponujemy warunki realizacji zlecenia oraz wycenimy usługę.


Napisz lub zadzwoń

kontakt@ceap.pl +48 730 801 413