Doradztwo Prawne

Wsparcie dedykowane przedsiębiorcom, kancelariom i działom prawnym

Doradztwo Prawne


Zapewnieniamy merytoryczne wsparcia podmiotom wykonującym usługi w zakresie prawa. Oferta doradztwa prawnego skierowana jest do kancelarii prawnych i doradczych oraz działów prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Nasi eksperci, w ramach swoich specjalizacji, mogą wystąpić w sprawach jako doradcy of counsel

Zespół CEAP świadczy usługi w zakresie:

 • Doradztwa w ramach sprawy prowadzonej przez kancelarię prawną

 • Udziału w pracach zespołu kancelarii

 • Sporządzania opinii w zakresie możliwości i zasadności wniesienia środka zaskarżenia

 • Przygotowania ekspertyz prawnych, wykorzystywanych we wszystkich rodzajach postępowań

 • Bieżącego eksperckiego wsparcia kancelarii oraz przedsiębiortwOBSZARY DORADZTWA

POZNAJ NASZĄ SPECJALIZACJĘ

Inwestycje budowlane

 • Prawo budowlane

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 • Ochrona konserwatorska

 • Oddziaływanie inwestycji na środowisko


Nieruchomości

 • Gospodarka nieruchomościami

 • Reprywatyzacja

 • Wywłaszczenia

 • Grunty rolne i leśne


Prawo gospodarcze

 • Ochrona środowiska

 • Gospodarka odpadami

 • Prawo energetyczne

 • OZE


Prawo administracyjne

 • Prawo administracyjne materialne

 • Postępowanie adminsitracyjne

 • Postępowanie sądowoadministracyjne

 • Kary administracyjne


Prawo morskie

 • Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich

 • Proces inwestycyjny na morzu

 • Prawo portów i przystani

 • Sprawy we właściwości urzędów morskich


Prawo karne

 • Prawo karne materialne

 • Postępowanie karne

 • Prawo karne skarbowe

 • Przestępstwa urzędnicze


Prawo konstytucyjne

 • Skarga konstytucyjna

 • Zasady konstytucyjne

 • System prawa

 • Zgodność przepisów z aktami wyższego rzędu


Administracja publiczna

 • Ustrój administracji

 • Administracja rządowa

 • Samorząd terytorialny

 • Służby, straże i inspekcje


Legislacja

 • Doradztwo regulacyjne

 • Doradztwo w procesie legislacyjnym

 • Merytoryczne wsparcie lobbingu


Potrzebujesz wsparcia prawnego?

Napisz lub zadzwoń. Dokonamy wstępnej analizy sprawy, zaproponujemy warunki realizacji zlecenia oraz wycenimy usługę.


kontakt@ceap.pl +48 730 801 413