Profesorskie Ekspertyzy Prawne


Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Szczecin, Lublin,
Katowice, Białystok, Bydgoszcz, Rzeszów, Toruń, Gdynia, Olsztyn

Opinie i Ekspertyzy Prawne

Sporządzane przez profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych - uznane autorytety w swoich dziedzinach

Prawo jest zjawiskiem interpretacyjnym. W procesie stosowania przepisów, normy prawne nabierają sensu dzięki dyskursowi prawniczemu, w którym dochodzi do ich interpretacji. Stanowisko zawarte w opinii prawnej często stanowi próbę wypracowania konsensusu pomiędzy ius a lex.

Opinia prawna jest stanowiskiem sporządzonym przez eksperta, rozwiązuje konkretny problem prawny, odpowiada na pytanie związane z zaistniałym lub mającym zaistnieć stanem prawnym, bądź faktycznym. Ekspertyza prawna stanowi szerokie opracowanie złożonego problemu, często wykraczającego poza jedną gałąź prawa. Sporządzenie opinii w ramach CEAP poprzedza identyfikacja problemu prawnego. Poznanie realiów sprawy i wstępna diagnoza, pozwalają nam wypracować precyzyjne pytanie prawne, odnoszące się do sedna zagadnienia, które ma być przedmiotem zamawianej opinii.

Przygotowane opracoawnia przedstawią konsekwencje prawne konkretnego zachowania, bądź zaniechania; pozwolą zaplanować i przeprowadzić działania w celu osiągnięcia pożądanego stanu faktycznego lub prawnego. Opinia autorytetu prawniczego w wielu przypadkach ma pośredni bądź też bezpośredni wpływ na ostateczny kształt decyzji, czy też orzeczenia sądu.

Czas realizacji zlecenia: 7 - 30 dni

Do czego wykorzystam opinie prawną?

  • Ocena ryzyka prawnego

  • Opracowanie strategii procesowej

  • Ocena zasadności wnoszenia środka zaskarżenia

  • Prawne uzasadnienie dla podjętej decyzji zarządczej

  • Wskazanie optymalnych rozwiązań prawnych

  • Wsparcie argumentacji wynikającej z pisma procesowego

Image

SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ

Krok po kroku

1. KONTAKT

Napisz do nas lub zadzwoń i wstępnie przedstaw przedmiot zlecenia. Istnieje także możliwość umówienia spotkania lub spotkania on-line.

2. WSTĘPNA DIAGNOZA

Dokonujemy wstępnej analizy sprawy, pozwalającej na dookreślenie przedmiotu zlecenia lub sformułowania pytania prawnego.

3. EKSPERT

Przedstawienie biogramów specjalistów i wybór profesora, który sporządzi opinię prawną.

4. WYCENA I UMOWA

Wycena realizacji zlecenia uwzględniająca złożoność problemu, termin oraz wybór konkretnego profesora lub zespołu specjalistów. Dookreślenie warunków realizacji zlecenia, zawarcie umowy z Klientem.

5. REALIZACJA

W zależności od złożoności problemu prawnego oraz dostępności naszych ekspertów, termin realizacji mieści się w przedziale 7-30 dni roboczych.

6. PRZEKAZANIE OPINII

Klient otrzymuję opinie w wersji elektronicznej oraz papierowej, standardowo w trzech egzemplarzach wydrukowanych i podpisanych przez autora opinii. Rozliczenie zlecenia w oparciu o wystawioną fakturę.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

TERMIN
Ile potrwa realizacja zlecenia?

W zależności od złożoności problemu prawnego oraz dostępności naszych ekspertów standardowy czas realizacji zlecenia mieści się w przedziale 7-30 dni roboczych. W sytuacjach nadzwyczajnych możemy sporządzić ekspertyzę w krótszym terminie, poza kolejnością.

KOSZT
Ile kosztuje opinia prawna?

Koszt sporządzenia opinii prawnej mieści się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny. Po zaakceptowaniu oferty, niezwłocznie przystępujmy do realizacji zlecenia. Rozliczenie zlecenia opiera się o fakturę VAT.

EKSPERT
Czy mogę wybrać specjalistę?

Realizację zlecenia poprzedza proces wyboru odpowiedniego eksperta. Po wstępnym zapoznaniu się z problemem, Klient otrzymuje wycenę usługi oraz propozycję konkretnych specjalistów wraz z krótkimi notkami biograficznymi, pomagającymi dokonać optymalnego wyboru.

KLIENCI
Czy obsługujemy osoby fizyczne?

Nie świadczymy usług prawnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Swoją działalność koncentrujemy na obsłudze przedsiębiorców i instytucji.

ZASIĘG
Na jakim obszarze świadczymy usługi?

Działamy na terenie całej Polski. Ze względu na wygodę naszych Klientów i czas wykonania usługi, zapewniamy możliwość realizacji zlecenia za pośrednictwem internetu: spotkanie on-line, przekazanie dokumentacji, dostarczenie do Klienta ekspertyzy w wersji elektronicznej lub wersji papierowej za pośrednictwem kuriera.

SPOTKANIE
Czy istnieje możliwość spotkania?

Na życzenie Klienta istnieje możliwość spotkania z członkiem zespołu lub / oraz ekspertem realizującym zlecenie. W sytuacjach szczególnie skomplikowanych, bądź też wymagających wyjątkowej dyskrecji rekomendujemy osobistą konsultację, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Wycena i zamówienie opinii prawnej

Dokonamy wstępnej analizy sprawy, zaproponujemy warunki realizacji zlecenia oraz wycenimy usługę.


Napisz lub zadzwoń

kontakt@ceap.pl +48 730 801 413