Profesorskie Ekspertyzy Prawne

Opinie i ekspertyzy prawne

Sporządzane przez profesorów prawa - uznane autorytety w swoich dziedzinach

Prawo jest zjawiskiem interpretacyjnym. W procesie stosowania przepisów, normy prawne nabierają sensu dzięki dyskursowi prawniczemu, w którym dochodzi do ich interpretacji. Stanowisko zawarte w opinii prawnej często stanowi próbę wypracowania konsensusu pomiędzy ius a lex. Opinia autorytetu prawniczego w wielu przypadkach ma pośredni bądź też bezpośredni wpływ na ostateczny kształt decyzji, czy też orzeczenia sądu.

Opinia prawna jest stanowiskiem sporządzonym przez eksperta, rozwiązuje konkretny problem prawny, odpowiada na pytanie związane z zaistniałym lub mającym zaistnieć stanem prawnym, bądź faktycznym. Sporządzenie opinii w ramach CEAP poprzedza identyfikacja problemu prawnego. Poznanie realiów sprawy i wstępna diagnoza, pozwalają nam wypracować precyzyjne pytanie prawne, odnoszące się do sedna zagadnienia, które ma być przedmiotem zamawianej opinii.

Ekspertyza prawna stanowi szerokie opracowanie złożonego problemu, często wykraczającego poza jedną gałąź prawa. Przygotowane przez nas ekspertyzy przedstawią konsekwencje prawne konkretnego zachowania, bądź zaniechania; pozwolą zaplanować i przeprowadzić działania w celu osiągnięcia pożądanego stanu faktycznego lub prawnego.

Czas realizacji zlecenia: 7 - 30 dni

Do czego wykorzystam opinie prawną?

  • Ocena ryzyka prawnego

  • Opracowanie strategii procesowej

  • Ocena zasadności wnoszenia środka zaskarżenia

  • Prawne uzasadnienie dla podjętej decyzji zarządczej

  • Wskazanie optymalnych rozwiązań prawnych

  • Wsparcie argumentacji wynikającej z pisma procesowego

Image

SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ

Krok po kroku

1. KONTAKT

Napisz do nas lub zadzwoń i wstępnie przedstaw przedmiot zlecenia. Istnieje także możliwość umówienia spotkania lub spotkania on-line.

2. DIAGNOZA

Dokonujemy wstępnej analizy sprawy, pozwalającej na dookreślenie przedmiotu zlecenia, sformułowania pytania prawnego.

3. EKSPERT

Przedstawienie biogramów specjalistów, profesorów którzy sporządzą opinię prawną. Wybór profesora, który sporządzi opinię prawną.

4. WYCENA

Wycena realizacji zlecenia uwzględniająca złożoność problemu prawnego, termin realizacji oraz wybór konkretnego profesora lub zespołu specjalistów.

5. UMOWA

Dookreślenie warunków realizacji zlecenia, zawarcie z Klientem umowy.

6. REALIZACJA

W zależności od złożoności problemu prawnego oraz dostępności naszych ekspertów, termin realizacji mieści się w przedziale 10-30 dni roboczych.

7.PRZEKAZANIE

Klient otrzymuję opinie w wersji elektronicznej oraz papierowej, standardowo w trzech egzemplarzach wydrukowanych i podpisanych przez autora opinii.

8. ROZLICZENIE

Rozliczenie zlecenia w oparciu o wystawioną fakturę VAT.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

TERMIN
Ile potrwa realizacja zlecenia?

W zależności od złożoności problemu prawnego oraz dostępności naszych ekspertów standardowy czas realizacji zlecenia mieści się w przedziale 7-30 dni roboczych. W sytuacjach nadzwyczajnych możemy sporządzić ekspertyzę w krótszym terminie, poza kolejnością.

KOSZT
Ile kosztuje ekspertyza prawna?

Koszt sporządzenia ekspertyzy prawnej mieści się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny. Po zaakceptowaniu oferty, niezwłocznie przystępujmy do realizacji zlecenia.

EKSPERT
Czy mogę wybrać specjalistę?

Realizację zlecenia poprzedza proces wyboru odpowiedniego eksperta. Po wstępnym zapoznaniu się z problemem, Klient otrzymuje wycenę usługi oraz propozycję konkretnych specjalistów (profesorów lub doktorów habilitowanych nauk prawnych) wraz z krótkimi notkami biograficznymi, pomagającymi dokonać optymalnego wyboru.

KLIENCI
Czy obsługujemy osoby fizyczne?

Nie świadczymy usług prawnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Swoją działalność koncentrujemy na obsłudze przedsiębiorców i instytucji. Rozliczenie zlecenia każdorazowo opiera się o fakturę VAT.

ZASIĘG
Na jakim obszarze świadczymy usługi?

Działamy na terenie całej Polski. Ze względu na wygodę naszych Klientów i czas wykonania usługi, zapewniamy możliwość realizacji zlecenia za pośrednictwem internetu: spotkanie on-line, przekazanie dokumentacji, dostarczenie do Klienta ekspertyzy w wersji elektronicznej lub wersji papierowej za pośrednictwem kuriera.

SPOTKANIE
Czy istnieje możliwość spotkania?

Na życzenie Klienta istnieje możliwość spotkania z członkiem zespołu lub / oraz ekspertem realizującym zlecenie. W sytuacjach szczególnie skomplikowanych, bądź też wymagających wyjątkowej dyskrecji rekomendujemy osobistą konsultację, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Wycena i zamówienie opinii prawnej

Dokonamy wstępnej analizy sprawy, zaproponujemy warunki realizacji zlecenia oraz wycenimy usługę.


Napisz do nas lub zadzwoń.

kontakt@ceap.pl +48 730 801 413